Contact Us

CONTACT INFO:

Postal Address:

ZIP 750001 Beijing Road 403, Yinchuan, Ningxia, China

Email:

andreas@yinchuan.de

Web:

yinchuan.de

LOCATION ON MAP: